Nyheder

PRIS

Det halvårlige medlemskab i Familieidræt giver adgang til foreningen aktiviteter og events.

 

Medlemskontingentet er 200 kr. pr. halvår pr. familiemedlem og fornyes automatisk halvårligt (1. december og 1. juni).

Medlemskabet dækker omkostninger som f.eks. udvikling af nye aktiviteter, uddannelse af instruktører, reklame og markedsføring, forsikring, administration mm.

Da Familieidræt både er en forening på Frederiksberg og i København betaler man medlemskab i forhold til sin bopæl, men dette har ingen betydning for deltagelse i vores mange aktiviteter.

Holdbetaling på faste ugentlige hold
Det vil fortsat være muligt at gå på et fast ugentligt hold i Familieidræt. For at tilmelde sig disse hold skal I være medlemmer og have betalt medlemskontingent. Derudover vil der være en holdbetaling på disse hold på 200 kr. pr. person.


Afmeldingsgebyr
 
Vores weekendaktiviteter er en del af medlemskabet og koster ikke en merbetaling, men vi har besluttet at pålægge et afmeldingsgebyr på 25 kr./person ved tilmelding til vores weekendaktiviteter. Dette gebyr betales tilbage ved fremmøde til aktiviteten 
eller afmelding senest onsdagen i ugen inden aktiviteten. Vi oplever desværre at mange melder sig til og derefter melder fra igen på dagen eller blot ikke dukker op – dette optager en plads på tilmeldingslisten, som kunne være gået til en anden familie. Derudover er det hverken fedt for dem der møder op eller for instruktørerne, når der er stort frafald på dagen.

 

 


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer