Nyheder

TILBAGEBETALING AF KONTINGENT

Ifølge foreningens vedtægter §4.6, er det som udgangspunkt ikke muligt for medlemmer at melde sig ud og få pengene tilbage i den periode de har betalt kontingent for. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation. 

Aflysninger og lukning af hold grundet COVID-19 betragtes som force majeure og berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent eller holdbetaling.

Hvis du har en særlig grund til at ønske tilbagebetaling af kontingent, skriv da til:
info@familieidraet.dk
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer